فهرست همکاران

استاد مسعود درخشان


عضو ارشد از 4 تیر 1396
دارای مدرک تحصیلی دکترای اقتصاد با گرایش اقتصاد اسلامی، نفت وانرژی،‌اقتصاد ریاضی و سنجی
ساکن در استان تهران، شهر تهران
تالیف کتاب
  • کاوشی در ماهیت و علل بحران مالی ٢٠٠٨، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام (1388)
  • اقتصاد سنجی،‌ انتشارات سمت، برگزیده کتاب سال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (1375)
  • نظام‌های اقتصادی (1362)

مطالب پربازدید
پروفسور درخشان را ببینید یا به فهرست بازگردید.